BENG; een logische, noodzakelijke ontwikkeling

De bouw- en installatiesector krijgt vanaf 2020 te maken met BENG, de nieuwe rekenmethodiek voor energiezuinig bouwen. Deze Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) wetgeving vervangt de huidige EPC-methodiek, die sinds de introductie in 1995 periodiek werd aangescherpt. In opdracht van BUVA ben ik geïnterviewd over de introductie van BENG, en de soms ingrijpende consequenties die BENG zal hebben voor de energiehuishouding van gebouwen.

In de huidige EPC-bepalingsmethode ontbreken diverse vernieuwende energieaspecten. Daarnaast rekent de huidige methodiek met een achterhaalde Primaire Energie Factor (PEF; de verhouding tussen de energie die men gemiddeld in een elektriciteitscentrale stopt en de feitelijk geleverde energie bij afnemers). Hierin brengt de nieuwe Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8800, die aan de basis ligt van BENG, verandering. In het interview vertel ik meer interessants over de ins and outs van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Het uitgebreide interview kunt u lezen op de website van BUVA

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll naar top