Laat uw gebouw bijdragen aan levensgeluk bij werken en wonen

Missie


“Vanuit mijn kennis wil ik adviseren over duurzaam, energieneutraal, biobased en circulair bouwen. Integraal en open samenwerken is daarbij niet uitsluitend voorwaarde, maar wordt een verrijkende ervaring. Dat leidt, heel nuchter, naar een ruimtelijk resultaat dat bijdraagt tot levensgeluk bij werken en wonen. En dat help ik realiseren met mijn hoofd, mijn handen en mijn hart”.

Visie


Visie DCBAdvies

Onze samenleving roept om transitie naar een (bouw)wereld die in balans is met wat de aarde ons biedt. In deze transitie ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en ontwikkelingen, binnen en buiten de bouwbranche en gebouwde omgeving. Wie bij huisvestingsambities meegaat  in deze transitie, wil deskundig advies en begeleiding, zodat de uitvoering van deze ambities echt verschil maakt voor milieu en levensgeluk bij werken en wonen.

Werkkader


Gaat u met mij in zee dan kiest u voor een onafhankelijke duurzaamheidsdeskundige die meedenkt, en die:

 • Overzicht heeft over alle duurzaamheidsaspecten,
 • Concrete ideëen aandraagt,
 • Uitgangspunten formuleert,
 • Integraal denkt,
 • Verbindend werkt in een bouwprojectteam,
 • U uitdaagt om uw eigen visie over huisvesting aan te scherpen,
 • Meedenkt om participatie en draagvlak te vergroten bij uw gebouwgebruikers,
 • U helpt om tot de juiste duurzaamheidsambitie te komen,
 • Maatwerk levert.

Daaraan wilt u uw commitment verbinden!

Naast 14 jaar directe duurzaamheidservaring heb ik 20 jaar op architectenbureaus  uiteenlopende projecten uitgewerkt en begeleid tot aansprekende en uitstekend functionerende gebouwen.

Duurzaamheid is mijn passie, ik maak het zichtbaar, tastbaar, comfortabel. Als specialist vindt u vak- en branchespecifieke expertise bij mij. Als professional hecht ik veel waarde aan kwaliteit, ik wil impact genereren.

Ik ontwikkel voortdurend nieuwe inzichten, door mijn focus op nieuwe ontwikkelingen, binnen en buiten de bouwbranche, de samenleving, verleden en toekomst. Wie mee wil in de transitie naar een (bouw)wereld die in balans is met wat de aarde ons biedt, ondersteun ik graag bij huisvestingsambities met advies en begeleiding. Verhoog uw Bruto Nationaal Geluk, en dat van anderen in uw gebouw. Dat alles tegen een faire (advies)prijs.

Aspecten


Duurzaamheidsaspecten bij mijn aanpak zijn:

 • Energie, waaronder circulaire energie
  • beperken van de energievraag, zoals isoleren
  • energie- en installatieconcepten; energieopwekking en -opslag; slimme energieuitwisseling
  • energieafgifte voor verwarming, koeling, verlichting
 • Bouwfysische randvoorwaarden en consequenties
 • Duurzame, biobased en circulaire materialen, met onder andere:
  • circulaire gebouwen als geheel
  • circulaire gebouwdelen, elementen,
  • halffabricaten en grondstoffen
 • Gezondheid van gebouwgebruikers, zoals medewerkers en bewoners
  • daglicht
  • gezonde binnenlucht
  • akoestiek
 • Onderlinge CO2 afweging van materiaal- en energiekeuzes
 • Water, inclusief waterbesparing, vasthouden en hergebruiken van water op eigen locatie
 • Personenvervoer van en naar uw gebouw
 • Transport- en afvalstromen
 • Ecologie, groenvoorzieningen en natuur binnen, aan, op en rond uw gebouw
 • Het managen van de verduurzaming tijdens (ver)bouw en gebruiksfase, inclusief
  • beheerbegeleiding van aannemerstraject
  • (laten) verzorgen van bruikbare gebruiksaanwijzingen voor installaties én gebouw

Circulair Bouwen


Definities Circulair Bouwen en Circulair Bouwwerk
Als definities voor circulair bouwen en voor een circulair bouwwerk hanteer ik de algemeen aanvaarde definities van Platform CB’23 (PDF) die door overheden, vele bedrijven en organisaties wordt onderschreven:

Circulair Bouwen
Ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Circulair Bouwwerk
Een bouwwerk dat is ontworpen en uitgevoerd volgens circulaire ontwerpprincipes en/of is gerealiseerd met circulaire producten, elementen en materialen.

Samenwerking


Inzet van aanvullende expertise
Indien gewenst, opereer ik samen met andere vakgenoten. Ik beschik over een uitgebreid netwerk, vakgenoten die ik al jaren ken en waar ik veel vertrouwen in heb. Zij kennen net als ik de duurzaamheidswereld voor de bouw zeer goed of zijn thuis in aangrenzende gebieden (bijvoorbeeld bouwfysica, ecologie, brandveiligheid). Wij maken graag gebruik van elkaars specifiekere vakkennis, en sparren fiks met elkaar.

“De aarde kan prima zonder ons; wij kunnen niet zonder onze aarde.”

Samen op weg naar een duurzaam gebouw, voor meer levensgeluk bij werken en wonen.