Platform CB’23: Handvatten voor circulair bouwen ontwikkeld

Op donderdag 4 juli was ik aanwezig bij de eerste mijlpaal van Platform CB’23, handvatten voor circulair bouwen: de presentatie van hun vier tastbare resultaten. Een Framework, een Lexicon voor Circulair Bouwen, en twee leidraden voor Bouwpaspoorten en voor de Kern meetmethode van circulariteit in de bouw.

Onder belangstelling van de vele partijen in Platform CB’23 en andere nauw betrokkenen werden de documenten met eerste werkafspraken voor circulair bouwen overhandigd aan Elphi Nelissen, Voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie. In drie break out sessies werd vervolgens uitleg gegeven over de status van de leidraden (versie 1.0) en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden om circulariteit in projecten verder te helpen. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er enorme behoefte is aan handvatten en dat de aanwezigen graag met de vier documenten aan de slag gaan.

Elphi Nelissen: ‘In de transitie naar de circulaire bouwsector bereiken we nu de fase van opschaling die moet leiden tot het ‘nieuwe normaal’. Daar horen afspraken bij tussen alle partijen in de sector, zodat de taal die we gebruiken voor iedereen verstaanbaar is. Platform CB’23 heeft met deze leidraden input vanuit de praktijk geleverd om tot een gemeenschappelijke taal te komen. Hiermee helpt zij de uitvoering van de Circulaire Bouweconomie. Elke eerste stappen zijn moeilijk, maar als we deze verder uitdiepen, kunnen we steviger staan. We gaan nu ervaren in welke richting nieuwe stappen ons leiden.’

Ik ondersteun met mijn bedrijf DCBAdvies van harte dit initiatief met breed draagvlak om Circulair Bouwen concreet in bouwend Nederland in te bedden en uit te werken. Alle vier documenten zijn te downloaden vanaf: http://www.platformcb23.nl/

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll naar top