Privacyverklaring DCBAdvies

DCBAdvies hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, sollicitanten en bezoekers. De informatie die DCBAdvies verzamelt c.q. verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DCBAdvies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de (web-)diensten van DCBAdvies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website en/of telefonisch aan DCBAdvies verstrekt. DCBAdvies kan de volgende persoonsgegevens van U verwerken:

  • voor- en achternaam
  • bedrijfsnaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op de website van DCBAdvies.

Waarom DCBAdvies deze gegevens nodig heeft

DCBAdvies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. DCBAdvies analyseert uw gedrag voor marketing- en communicatiedoelen, waaronder het kunnen tonen, beheren en verbeteren van deze website, en mogelijk het verzenden van nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaart DCBAdvies uw gegevens

DCBAdvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Alle data staan gehost in Nederland (Amsterdam).

Delen met anderen

DCBAdvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
DCBAdvies maakt geen gebruik van gekochte lijsten met persoonsgegevens, noch van profiling of geautomatiseerde besluitvorming.
Deze DCBAdvies website maakt gebruik van Google-analytics. Op https://www.privacypolicies.com/blog/privacy-policy-google-analytics/ (Engels) geeft dit bedrijf aan op welke wijze zij data verzamelt en gebruikt (inclusief plaatsing van cookies). Wij raden u aan deze informatie te lezen. Indien u niet akkoord bent met gebruik van uw data door Google Analytics, gelieve DCBAdvies dan via email vroegtijdig op de hoogte te stellen. Zie ook de cookieverklaring hieronder.

Cookieverklaring

DCBAdvies gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DCBAdvies, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar andre@DCBAdvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u daarbij een geldige kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DCBAdvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiligen

DCBAdvies neemt de bescherming van uw gegevens zeker serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DCBAdvies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DCBAdvies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DCBAdvies op via andre@DCBAdvies.nl

https://www.DCBAdvies.nl is een website van DCBAdvies.

DCBAdvies is als volgt te bereiken:

Kerkhovensestraat 50 A
5061 PJ Oisterwijk
+31 (0)6 47 17 70 70
andre@DCBAdvies.nl